Mine advokattjenester

Jeg tilbyr ulike tjenester tilpasset mine klienters problemstillinger og behov.

Denne listen er ikke fullstendig, men - gir et bilde av tjenester jeg tilbyr.

Partsrepresentant / prosessfullmektig

Representerer klient i rettsaker, forhandlinger og i andre sammenhenger der det er behov for juridisk kompetanse og/eller talsmann.

Bistandsadvokat

Representer fornærmede - den som har vært utsatt for en forbrytelse. Opptrer under avhør, under straffesaken og fremmer krav om erstatning fra gjerningsmannen. Oppnevnes og betales av det offentlige.

Styrearbeid

Oppdrag som styreleder, styremedlem, eller andre i selskap som har behov for sterkere juridisk kompetanseprofil.

Kontrakter / andre avtaler / testamenter m.m

Bistand til utforming av alle typer av avtaler, alt fra byggekontrakter til samlivsavtaler, ektepakter, testamenter og andre viktige dokumenter som må oppfylle formelle krav for å stå seg, og som ikke bør misforstås.

Forsvarer

Representer klient i straffesaker og skal få fram alt som taler til klients fordel. Klient kan fritt velge hvilken advokat som skal være han eller hennes forsvarer. Omkostningene til forsvarer dekkes av det offentlige.

Nøytral instans

Bistår som nøytral instans i saker der partene ønsker balanserte og hurtige løsninger. Effektiv i situasjoner der partene ikke vil/har tid til å løse tvisten i rettsapparatet, eller ønsker at saken skal avgjøres ut fra spesielle hensyn.

Eiendomsmegling

Alternativ 1: Gjennomfører hele salget av eiendommmen.
Alternativ 2: Oppgjørsoppdrag. Utforming av kontrakter, skjøte og andre dokumenter, forestår oppgjør av kjøpesum og sletting av heftelser m.m.

Sæskilt vigsler

Foretar borgelige vielser på norsk og samisk innen Nordland fylke.

Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon om tjenester som kan tilbys.