971 40 206 advokat@kuoljok.no

Juridisk bistand til private,
bedrifter og det offentlige.

Høy kompetanse og erfaring fra de fleste rettsområdene. Jeg har juridisk embedseksamen i 1994 fra Universitet i Tromsø. Etter eksamen har jeg arbeidet flere steder i Nord-Norge som rettshjelper, dommerfullmektig, rettsforsker og i den offentlige forvaltningen. Advokatbevilling og egen praksis fra 2003.

Tjenester

Jeg tilbyr ulike tjenester tilpasset mine klienters problemstillinger og behov.
Denne listen er ikke fullstendig, men – gir et bilde av tjenester jeg tilbyr.

Partsrepresentant prosessfullmektig

Bistandsadvokat

Kontrakter og andre dokumenter for næringsdrivende

Kontrakter og andre dokumenter for privatpersoner

Forsvarer

Nøytral instans

Eiendomsmegling

Styrearbeid

portrettbilde - advokat Ingar Nikolaisen Kuoljok
  • Advokatvirksomhet og eiendomsmegling
  • Jeg har mitt kontor i Hamarøy i Nord-Salten, men tar etter avtale
    imot klienter fra hele landet.
  • Mine advokattjenester er tilpasset klientenes situasjon,
    problemstillinger og behov.
  • Besøksadresse: Dragsarmen 35, 8270 Drag,
  • Postadresse: Postboks 26, 8271 Drag

Telefon

971 40 206

Epost

advokat@kuoljok.no