Juridisk bistand til private, bedrifter og det offentlige.
Høy kompetanse og erfaring fra de fleste rettsområdene.

Jeg har juridisk embedseksamen i 1994 fra Universitet i Tromsø. Etter eksamen har jeg arbeidet flere steder i Nord-Norge som rettshjelper, dommerfullmektig, rettsforsker og i den offentlige forvaltningen. Advokatbevilling og egen praksis fra 2003.

 

Advokatvirksomhet og eiendomsmegling

 

Jeg har mitt kontor i Hamarøy i Nord-Salten, men tar etter avtale imot klienter fra hele landet.

 

Mine advokattjenester er tilpasset klientenes situasjon, problemstillinger og behov.

 

Besøksadresse: Dragsarmen 35, 8270 Drag, Postadresse: Postboks 26, 8271 Drag

Telefon:  971 40 206.

epost: advokat@kuoljok.no