image3861.jpgFagfelter

 • Arbeidsrett
 • Arverett, testamenter, dødsboskifte
 • Asylrett
 • Barnerett og barnefordeling
 • Barnevern
 • Eiendomsmegling
 • Erstatningsrett og personskader
 • Familerett, ektepakter og samlivsavtaler, oppgjør etter samlivsbrudd
 • Fast eiendoms rettforhold, kjøp og salg av hus og hytte
 • Forvaltningsrett
 • Gjeldsordning
 • Helserett og sosiale rettigheter
 • Jaktrett
 • Jordskifte og grensesaker
 • Kommunalrett og rettforhold knyttet til kommuner
 • Menneskerettigheter
 • Reindriftsrett
 • Same- og urfolksrett
 • Strafferett
 • Trygderett


Advokat
Ingar Nikolaisen Kuoljok


Kontoradresse:
Kvalberget,
NO 8270 Ájluokta-Drag

Postadresse:
Postboks 26,
NO 8270 Ájluokta-Drag

Tlf: (+47) 75 77 41 40
Fax: (+47) 75 77 40 29
Mob: (+47) 97 14 02 06
Epost: advokat@kuoljok.no