Juridisk bistand til private, bedrifter og det offentlige.
Høy kompetanse og erfaring fra de fleste rettsområdene.

Jeg har juridisk embedseksamen i 1994 fra Universitet i Tromsø. Etter eksamen har jeg arbeidet flere steder i Nord-Norge som rettshjelper, dommerfullmektig, rettsforsker og i den offentlige forvaltningen. Advokatbevilling og egen praksis fra 2003.


Advokatvirksomhet og eiendomsmegling


Jeg har mitt kontor i Tysfjord i Nord-Salten, men tar etter avtale imot klienter fra hele landet.


Mine advokattjenester er tilpasset klientenes situasjon, problemstillinger og behov.


Besøksadresse: Kvalberget, 8270 Drag, Postadresse: Postboks 26, 8271 Drag

Telefon: 75 77 41 40, Mobil 971 40 206 Telefax: 75 77 40 29

epost: advokat@kuoljok.no